Żyjąc w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że alkohol kupić mogą tylko osoby pełnoletnie, a więc takie, które ukończyły 18 lat. Nie jest to jednak w Europie żadną regułą – często zdarzają się odmienne ustawodawstwa wynikające z kultury i bardziej liberalnego podejścia do spożywania napojów alkoholowych. Dobrym przykładem są nasi zachodni sąsiedzi – Niemcy, gdzie obowiązują w tej gestii lżejsze niż w Polsce przepisy.

Od jakiego wieku można kupić alkohol w Niemczech?

W Niemczech, podobnie jak w jeszcze kilku innych europejskich krajach, wyróżnia się rozróżnienie legalnego wieku kupowania alkoholu w zależności od jego rodzaju. O ciekawostkach dotyczących alkoholu i jego picia w wielu innych państwach europejskich przeczytamy na portalu internetowym globalny.pl. Jeśli chodzi o Niemcy, to piwo, wino oraz cydr zakupić można już od 16. roku życia – uznano, że napoje o mniejszej ilości alkoholu etylowego mogą być już dostępne dla młodszych konsumentów. Podobne rozwiązania przyjęto w sąsiadujących z Niemcami Austrii, Szwajcarii, Belgii czy Danii. W Niemczech zdecydowano się jednak pójść o krok dalej – jeżeli w sklepie przebywa się pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego, dziecko może zakupić alkohol już po ukończeniu 14 lat.

Prawo w Niemczech

Genezy niemieckiego prawa należy upatrywać w kulturze – piwo jest dla naszych zachodnich sąsiadów bardzo istotne, a jego picie nawet w młodszym wieku nie wydaje się im się szkodliwe. Podkreślić należy jeszcze raz, że wszystkie napoje tworzone na bazie spirytusu (a więc przede wszystkim wódka) dostępne są dopiero od 18 lat, tak jak w większości innych krajów Europy. Reguły obowiązujące w Niemczech są bardzo surowo respektowane. Za sprzedaż alkoholu osobie, która nie jest do tego uprawniona grożą bardzo wysokie kary, które wynieść mogą nawet 50 000 euro! Co ciekawe, osoba poniżej 18. roku życia może legalnie kupić sobie dowolną ilość piw, zabronione są jej natomiast… słodycze zawierające istotną zawartość alkoholu opartego na spirytusie.